. .
FFX-2 (a)
FFX-2 (b) FFX-2 (c)
I N N E H Å L L »
 > VÄRDEFULLA TIPS
 > DRESSPHERES
 > GARMENT GRIDS
 > ACCESSORIES
 > ITEMS
 > KARAKTÄRER
 > RÖSTERNA

G U I D E R »
 > VANLIGA FRÅGOR
 > NEW GAME PLUS
 > BOSSAR
 > 100% COMPLETE
 > VIA INFINITO
 > TP: NEW CAVE

M I N I S P E L »
 > BLITZBALL
 > SPHERE BREAK

M E D I A »
 > BILDER
 > BAKGRUNDER

Ö V R I G T »
 > RECENSION

          DRESSPHERES
Här är en jämförelselista så att ni ungefär kan se vilken Dressphere som är bra på vilka områden. De är baserade på en karaktär på level 30 utan några accessories eller andra påverkande saker.

Dressphere HP MP Str Def Mag M.Def Agi Acc Eva Luck
Alchemist 1102 54 57 32 17 14 53 4 121 12
Berserker 2003 58 78 28 4 4 62 16 105 14
Black Mage 837 169 10 9 84 132 52 5 100 11
Dark Knight 1862 176 80 126 56 86 39 3 103 11
Gun Mage 1050 126 69 31 76 71 55 4 122 11
Gunner 1211 66 60 36 31 36 54 5 124 17
Lady Luck 1011 133 48 27 47 46 56 6 124 27
Mascot (Paine) 2342 240 76 134 70 118 56 10 128 18
Mascor (Rikku) 2383 268 69 136 88 128 59 15 122 17
Mascot (Yuna) 2386 264 72 137 84 120 60 15 124 18
Samurai 1151 91 74 41 48 50 57 13 106 15
Songstress 850 126 9 9 59 45 57 11 99 10
Theif 1267 92 53 32 43 62 62 21 112 28
Trainer (Paine) 1337 104 66 47 48 30 55 7 108 14
Trainer (Rikku) 1337 104 58 32 47 33 57 8 105 10
Trainer (Yuna) 1337 104 69 48 41 29 51 7 104 10
Warrior 1434 76 75 104 29 10 51 6 103 13
White Mage 865 154 11 14 80 138 53 6 101 11

HP = Health Points (Hälsopoäng) - Ditt liv, når det noll så dör du.
MP = Magic Points (Magipoäng) - Hur mycket magier du kan kasta.
Str = Strenght (Styrka) - Avgör hur mycket skada dina attacker gör.
Def = Defence (Skydd) - Ditt skydd mot fienders attacker.
Mag = Magic (Magi) - Avgör din skada med magier.
M.Def = Magic Defence (Magiskydd) - Ditt skydd mot magiattacker.
Agi = Agility (Snabbhet) - Hur snabbt det blir din tur i strid.
Acc = Accuracy (Träffsäker) - Hur träffsäker du är med attacker.
Eva = Evasion (Undvik) - Hur stor chans du har att undvika attacker.
Luck = Luck (Tur) - Spelar in på mycket, t.ex. om statusattacker missar.


Hjälpmeny & Länkar 
Välj en Dressphere i listan nedanför och läsa mer om den. Till vänster ser du Gunner automatiskt, först står namnet, sen antal AP för att få Master. Efter följer kort info, vart man hittar den, Ability-lista och sen avslutande info.

0 AP = Redan inlärd ability.
> = Låser upp ability.
ex. Potshot > Cheap Shot =
Potshot låser upp abilityn Cheap Shot.


Extra:
Vilken Dressphere är bäst?
Bilder på allas Dresspheres!

 Dresspheres
Alchemist
Berserker
Black Mage
Dark Knight
Gun Mage
Gunner
Lady Luck
Mascot (Paine)
Mascot (Rikku)
Mascot (Yuna)
Samurai
Songstress
Theif
Trainer (Paine)
Trainer (Rikku)
Trainer (Yuna)
Warrior
White Mage

 Special Dresspheres
Floral Fallal (Yuna)
Full Throttle (Paine)
Machina Maw (Rikku)

FFX-2 

FFX-2 logo

FFX-2 Yuna-Gunner