. .
FFX-2 (a)
FFX-2 (b) FFX-2 (c)
I N N E H Å L L »
 > VÄRDEFULLA TIPS
 > DRESSPHERES
 > GARMENT GRIDS
 > ACCESSORIES
 > ITEMS
 > KARAKTÄRER
 > RÖSTERNA

G U I D E R »
 > VANLIGA FRÅGOR
 > NEW GAME PLUS
 > BOSSAR
 > 100% COMPLETE
 > VIA INFINITO
 > TP: NEW CAVE

M I N I S P E L »
 > BLITZBALL
 > SPHERE BREAK

M E D I A »
 > BILDER
 > BAKGRUNDER

Ö V R I G T »
 > RECENSION

          DRESSPHERES
Sidans info: TIDUS8622 - design och tillägg: Webmaster.

Lady Luck - 1030 AP
Ännu en "support" klass, denna förlitar sig på din tur.

Hittas:
För att få tag på denna klädsel måste du gå till Luca under kapitel 3 Genom att utmana en av spelarna i området i Sphere Break och då kan du vinna denna av Shinra i Sphere Break finalen. Förlorar du så kan du utmana honom i kapitel 5 i den högra korridoren under arenan i Luca ( "Basement A" ).

Ability AP MP Beskrivning
Attack 0 0 Vanlig attack
Bribe 40 0 Ger fienden gil, så att denne lämnar striden
Two Dice 20 4 Karaktären kastar två tärningar och delar ut den skadan som tärningarna visar. Lika ger dubbla skadan, två ettor ger 20 gånger skadan!
Four Dice 100 8 Karaktären kastar fyra tärningar och delar ut den skadan som tärningarna visar. Lika ger dubbla skadan, fyra ettor ger 40 gånger skadan!
Attack Reels 60 0 Gör fysisk skada (läs längst ner på sidan)
Magic Reels 70 0 Gör magisk skada (läs längst ner på sidan)
Item Reels 80 0 Använder slumpmässiga Items (läs längst ner på sidan)
Random Reels 120 0 Gör slumpmässiga attacker (läs längst ner på sidan)
Luck 30 8 Ökar användarens Luck
Felicity 40 8 Ökar alla karaktärers Luck
Tantalize 60 8 Förvirrar alla fiender
Critical 160 0 Tillåter att alltid göra "Critical" skada
Double EXP 80 0 Fördubblar EXP mängden efter striden
SOS Spellspring 30 0 Reducerar MP förbrukningen till 0 när Hp är lågt
Gillionaire 100 0 Fördubblar Gil mängden efter striden
Double Items 100 0 Fördubblar antalet Items du får efter varje strid.Info om Reels: Bahamut_master - design och ändringar: Webmaster.

Attack Reels
3 SJUOR "Shin-Zantetsu" Dödar alla fiender direkt
3 BARS "Excalibur" Gör stark Holy skada
3 KÖRSBÄR "Cripple" Halverar fiendens HP
3 SVÄRD "Delay Buster" Attack med stark försenings effekt
3 HJÄLMAR "Fireworks" Gör skada på all fiender och struntar i Defence
3 KLOR "Intimidate" Gör skada på en fiende och orsakar Slow
2 KÖRSBÄR "Clean slate" Återställer 1/4 HP och tar bort negativa statusförändringar
2 SVÄRD "Power Break" Skadar fienden och sänker Strength
2 HJÄLMAR "Magicide" Slår iväg fiendens MP
2 KLOR "Eject" Slår iväg en fiende ur striden.
1 KÖRSBÄR "Armour Break" Skadar fienden och sänker Defence
Inget "Dud" Ditt lag förlorar 75 % HP

Magic Reels
3 SJUOR "Ultima" Orsakar massiv skada på alla fiender
3 BARS "Black Sky" Orsakar skada 10 gånger
3 KÖRSBÄR "Flare" Orsakar mycket skada på en fiende
3 SKALLAR "Demi" Reducerar fiendernas HP med 25 %
3 HATTAR "Firaga" Orsakar stark eld skada på all fiender
3 STAVAR "Auto-Life" En person blir återupplivad efter KO
2 KÖRSBÄR "Bio" Orsakar Poison på all fiender
2 SKALLAR "Break" Orsakar Petrify på en fiende
2 HATTAR "Thundara" Orsakar mycket blixt skada på alla fiender
2 STAVAR "Esuna" Tar bort alla negativa statusförändringar
1 KÖRSBÄR "Cura" Återställer mycket HP till alla.
Inget "Dud" Ditt lag förlorar 75 % HP

Item Reels
3 SJUOR "Megalixir+" Återställer allas HP,MP och återupplivar alla
3 BARS "Mighty Guard+" Kastar Protect,Shell,Regen,Defence Up och Magic Defence Up
3 KÖRSBÄR "Supreme Gem" Orsakar ca 2500 i skada på all fiender
3 FLASKOR "Megalixir" Återställer allas HP & MP
3 MYNT "Blessed gem" Orsakar ungefär 4200 Holy skada
3 FÄRGADE KLOT "Mighty Guard" Kastar Protect och Shell
2 KÖRSBÄR "Mega Ether" Återställer 50 % av maximal MP till alla
2 FLASKOR "Ether" Återställer 100 MP till en
2 MYNT "L-bomb" Orsakar ca 450 i skada på all fiender
2 FÄRGADE KLOT "Lunar Curtain+" Kastar Shell på alla
1 KÖRSBÄR "Light Curtain+" Kastar Protect på alla
Inget "Dud" Ditt lag förlorar 75 % HP

Random Reels
3 SJUOR "CONGRATS!" Kör Bribe på alla fiender. Du får extra Exp, AP och en massa GIL! Formulan finner du under denna tabell.
3 BARS "Mega-potion" Återställer 2000 HP till alla
3 KÖRSBÄR "Blizzaga" Orsakar stark Is skada på alla fiender
3 FLORAL FALLAL "Cry In The Night" Orsakar massiv magisk skada på alla fiender
3 MACHINA MAW "Dark Matter" Orsakar massiv skada på all fiender
3 FULL THROTTLE "Quartet Knife" Orsakar skada och sänker fiendens Strength, Magic, Defence, Magic Defence
2 KÖRSBÄR "Cure" Återställer lite HP till alla
2 FLORAL FALLAL "Mental Break" Orsakar skada och sänker fiendens Magic Defence.
2 MACHINA MAW "Primo Grenade" Orsakar ca 300 i skada på alla fiender
2 FULL THROTTLE "Hi-Potion" Återställer 1000 HP till någon
1 KÖRSBÄR "Potion" Återställer 200 HP till två stycken
Inget "Dud" Ditt lag förlorar 75 % HP

CONGRATS! Man tar den starkaste fiendens Level och multiplicerar den med 650. Därefter multiplicerar du talet med en summa mellan 200 och 1250 så får du det antalet Gil. Det högsta du kan få är nästan 100 miljoner Gil!


Hjälpmeny & Länkar 
Välj en Dressphere i listan nedanför och läsa mer om den. Till vänster ser du Gunner automatiskt, först står namnet, sen antal AP för att få Master. Efter följer kort info, vart man hittar den, Ability-lista och sen avslutande info.

0 AP = Redan inlärd ability.
> = Låser upp ability.
ex. Potshot > Cheap Shot =
Potshot låser upp abilityn Cheap Shot.


Extra:
Vilken Dressphere är bäst?
Bilder på allas Dresspheres!

 Dresspheres
Alchemist
Berserker
Black Mage
Dark Knight
Gun Mage
Gunner
Lady Luck
Mascot (Paine)
Mascot (Rikku)
Mascot (Yuna)
Samurai
Songstress
Theif
Trainer (Paine)
Trainer (Rikku)
Trainer (Yuna)
Warrior
White Mage

 Special Dresspheres
Floral Fallal (Yuna)
Full Throttle (Paine)
Machina Maw (Rikku)

FFX-2 

FFX-2 logo

FFX-2 Yuna-Gunner