. .
FFX-2 (a)
FFX-2 (b) FFX-2 (c)
I N N E H Å L L »
 > VÄRDEFULLA TIPS
 > DRESSPHERES
 > GARMENT GRIDS
 > ACCESSORIES
 > ITEMS
 > KARAKTÄRER
 > RÖSTERNA

G U I D E R »
 > VANLIGA FRÅGOR
 > NEW GAME PLUS
 > BOSSAR
 > 100% COMPLETE
 > VIA INFINITO
 > TP: NEW CAVE

M I N I S P E L »
 > BLITZBALL
 > SPHERE BREAK

M E D I A »
 > BILDER
 > BAKGRUNDER

Ö V R I G T »
 > RECENSION

          ACCESSORIES
Sidans info: Bahamut_master - design och ändringar: Webmaster.

Accessories (Attribut)
Iron Bangle HP +20%
Titanium Bangle HP +40%
Mithryl Bangle HP +60%
Crystal Bangle! HP +100%
Silver Bracer MP +40%
Gold Bracer MP +60%
Rune Bracer! MP +100%
Wristband Strenght +10
Power Wrist Strenght +20
Hyper Wrist Strenght +30
Power Gloves Strenght +40
Kaiser Knuckles! Strenght +50
Mythril Gloves Defence +20
Diamond Gloves Defence +40
Crystal Gloves! Defence +60
Amulet Magic +10
Tarot Card Magic +20
Talisman Magic +30
Pixie Dust Magic +40
Crystal Ball! Magic +50
Defence Veil Magic Defence +20
Mystery Veil Magic Defence +40
Oath Veil! Magic Defence +60
Gauntlets Strength och Defence +5
Muscle Belt Strength och Defence +10
Black Belt Strength och Defence +20
Champion Belt! Strength och Defence +40
Tiara Magic och Magic Defence +5
Circlet Magic och Magic Defence +10
Hypno Crown Magic och Magic Defence +20
Regal Crown! Magic och Magic Defence +40
Rabite's Foot! Luck +100


Accessories (Element)
Fiery Gleam Strenght +8 och sätter Elementet Fire på vanlig attacker
Red Ring Magic +4 och ger magin Fire och halverar Fire-skada
NulBlaze Ring Magic +6 och ger magin Fira och nullifierar Fire-skada
Crimson Ring! Magic +10 och ger magin Firaga och absorberar Fire-skada
Icy Gleam Strenght +8 och sätter Elementet Ice på vanliga attacker
White Ring Magic +4 och ger magin Blizzard och halverar Ice-skada
NulFrost Ring Magic +6 och ger magin Blizzara och nullifierar Ice-skada
Snow Ring! Magic +10 och ger magin Blizzaga och absorberar Ice-skada
Lightning Gleam Strenght +8 och sätter elementet Lightning på vanliga attacker
Yellow Ring Magic +4 och ger magin Thunder och halverar Lightning-skada
NulShock Ring Magic +6 och ger magin Thundara och nullifierar Lightning-skada
Ochre Ring! Magic +10 och ger magin Thundaga och absorberar Lightning-skada
Watery Gleam Strenght +8 och ger elementet Water på vanliga attacker
Blue Ring Magic +4 och ger magin Water och halverar Water-skada
NulTide Ring Magic +6 och ger magin Watera och nullifierar Water-skada
Cerulean Ring! Magic +10 och ger magin Waterga och absorberar Water-skada
Black Ring! HP & MP +10% och ger magin Demi och nullifierar Gravity-skada
Freezerburn! Strenght +10 och sätter på elementen Fire och Ice på vanliga attacker
Sublimator! Magic och Magic Defence +10, absorberar Fire och Ice
Electrocutioner! Strenght +10, elementen Lightning och Water på attacker
Short Circuit! Magic och Magic Defence +10, absorberar Lightning och Water skada
Tetra Gloves! Strength och Magic +12, elementen Fire, Ice, Water och Lightning på attacker
Tetra Band Defence och Magic Defence +10, halverar Fire, Ice, Lightning och Water-skada
Tetra Guard Defence och Magic Defence +15, nullifierar Fire, Ice, Lightning och Water-skada
Tetra Bracelet! Defence och Magic Defence +20, absorberar Fire, Ice, Lightning och Water-skada


Accessories (Status)
Mortal Shock! Strenght -6, Magic +5, ger magin Death och abilityn Death Touch
Stone Shock! Strenght -5, Magic +4, ger magin Break och abilityn Stone Touch
Dream Shock! Strenght -5, Magic +3, ger magin Sleep och abilityn Sleep Touch
Mute Shock Strenght -5, Magic +3, ger magin Silence och Abilityn Silence Touch
Blind Shock Strenght -5, Magic +3, ger magin Blind och Abilityn Dark Touch
Venom Shock Strenght -5, Magic +3, ger magin Bio och Abilityn Poison Touch
Chaos Shock Strenght -5, Magic +5, ger magin Confuse och Abilityn Confuse Touch
Fury Shock Strenght -5, Magic +5, ger magin Berserk och abilityn Berserk Touch
Lag Shock Strenght -5, ger Abilityn Slow Touch
System Shock Strenght -10 och ger Abilityn Stop Touch
Angel Earrings Defence och Magic Defence +5, skydd mot Death
Gold Anklet Defence och Magic Defence +4, skydd mot Petrify
Twist Headband Defence och Magic Defence +4, skydd mot Sleep
White Cape Defence och Magic Defence +4, skydd mot Silence
Silver Glasses Defence och Magic Defence +4, skydd mot Darkness
Star Pendant Defence och Magic Defence +4, skydd mot Poison
Black Choker Defence och Magic Defence +4, skydd mot Confuse
Potpourri Defence och Magic Defence +4, skydd mot Berserk
Gris-Gris Bag Defence och Magic Defence +4, skydd mot Curse
Favourite Outfit Ökar Evasion och Luck med 10, skydd mot Itchy
Pearl Necklace Defence och Magic Defence +4, skydd mot Pointless
Pretty Orb Defence och Magic Defence +4, skydd mot Slow
Dragonfly Orb Defence och Magic Defence +4, skydd mot Stop
Beaded Brooch! Defence och Magic Defence +8, skydd mot Silence och Darkness
Glass Buckle! Defence och Magic Defence +8, skydd mot Poison och Sleep
Faerie Earrings! Defence och Magic Defence +8, skydd mot Confuse och Berserk
Kinesis Badge! Defence och Magic Defence +8, skydd mot Slow och Stop
Safety Bit! Defence och Magic Defence +12, skydd mot Death och Petrify
Wall Ring Kastar Protect och Shell när HP är Gult. Effekten försvinner när HP inte är gult längre
Regen Bangle Kastar Regen när HP är Gult. Effekten försvinner när HP inte är gult längre
Haste Bangle Kastar Haste när HP är Gult. Effekten försvinner när HP inte är gult längre
Moon Bracer Har permanent Shell i strider
Shining Bracer Har permanent Protect i strider
Star Bracer Har permanent Reflect i strider
Defence Bracer! Har permanent Protect och Shell i strider
Recovery Bracer! Har permanent Regen i strider
Speed Bracer! Har permanent Haste i strider och kan kasta magin Hastega


Accessories (Ability)
Sword Lore Strenght +12 och låter dig använda Swordplays du har lärt dig
Bushido Lore Strenght +12 och låter dig använda Bushidos du har lärt dig
Nature's Lore Strenght +12 och låter dig använda Instincts du har lärt dig
Arcane Lore Magic +12 och låter dig använda Arcanas du lärt dig
Black Lore Magic +12 och låter dig använda Black Magics du lärt dig
White Lore Magic +12 och låter dig använda White Magics du lärt dig
Sword Tome HP +10% och Agility +5. Väntetid för Swordplay -40%
Bushido Tome HP +10% och Agility +5. Väntetid för Bushido -40%
Nature's Tome HP +10% och Agility +5. Väntetid för Instinct -40%
Arcane Tome Ökar MP med 10% och Agility +5. Väntetid för Arcana -40%
Black Tome Ökar MP med 10% och Agility +5. Väntetid för Black Magic -40% och du kan kasta magin Osmose
White Tome Ökar MP med 10% och Agility +5. Väntetid för White Magic -40% och du kan kasta magin Osmose


Accessories (Special)
Sprint Shoes Ökar Agility +10 och ger Abilityn First Strike.
AP Egg! Tredubblar AP du tjänar.
Cat's Bell HP +15 % och ger abilityn HP Stroll.
Wizard Bracelet Ökar MP med 20 % och ger Abilityn MP Stroll.
Charm Bangle Du slipper möta fiender och Luck ökas med 10.
Lure Bracer Du möter fler fiender och Strength ökas med 15.
Gold Hairpin Halverar MP-kostnad under strider och Magic +20.
Soul Of Thamasa Dubblar MP-kostnad under strider,men magiskadan ökas och Magic ökas med 15.
Ribbon Skyddar mot Petrify, Sleep, Silence, Darkness, Poison, Confusion, Berserk, Curse, Pointless, Itchy, Slow, Stop och Doom.
Heady Perfume Ökar MP med 20 %, Magic med 5, Defence, Magic Defence och Luck +10, Agility +2, ger abilitiyn HP/MP Stroll.
Shmooth Shailing Skyddar mot ALLA Negativa Statuseffekter, men lämnar dig kvar med permanent Slow.
Bloodlust Strenght +60, HP & MP -40%, Magic och Magic Defence -50 och lämnar dig kvar med permanent Poison och Berserk.
Wring Magic +80, minskar Defence med 20, minskar HP med 40 % och du kan bara använda Black Magic med ingen väntetid och lämnar dig kvar med Poison och Haste.
Key To Succes! Ökar HP och MP med 100 %, ökar Luck med 100 och ger dig Double AP, Double Exp, Double Items och Gillionaire.
Minerva's Plate Ökar MP med 100 %, Magic +100, Strenght -80, reducerar väntetiden för Black Magic och lämnar dig med Pointless.
Adamantite! HP +100 %, Defence och Magic Defence +120, sänker Agility +30 och ger permanent Protect och Shell effekt.
Force of Nature! Absorberar all element skada och sätter på alla elementen på vanliga attacker.
Cat Nip! När ditt HP är gult så gör alla attacker och helningar 9999.
Iron Duke! Strength, Magic, Defence, Magic Defence, Accuracy och Evasion +100, Agility +10 och Luck +50. Även HP och MP ökas.
Ragnarok! All MP-kostnad försvinner under strider och Darkness-attacken kräver ingen HP mer
Enterprise! Låter dig få över 9999 HP.
Invicible! Låter dig slå över 9999 HP i skada.

Hjälpmeny & Länkar 
Accesories kan användas till att göra dig starkare! Du kan bara sätta på TVÅ Accesories så tänk efter vilka du behöver! Det finns fem kategorier. Om jag skriver ett ! efter den så är det den bästa i den sortens kategori.

Attribut
Element
Status
Ability
Special

FFX-2 

FFX-2 logo

FFX-2 Yuna-Gunner