. .

LB fade [100 byte]DB fade [222 byte]LB fade [100 byte]DB fade [222 byte]LB fade [100 byte]

Startsidan
Trance mode Hemligheter Walkthrough Strategier Karaktärer Abilities Nybörjare Eidolons Chocobos Kortspel Minispel Fiender Bossar Magier Kartor Städer Status Humor Fusk FAQ

Vapen Armors Add-Ons Arm Gears Head Gears

Ladda hem Bilder Musik

[ B l a c k ,    W h i t e    &    B l u e    m a g i c ]

En sällsynt kraft som bara vissa personer i denna värld kan bemästra. I Final Fantasy IX så heter de Vivi, Dagger / Garnet, Quina och Eiko. Det finns olika sorters magier, Svart, Vit och Blå.
Vivi bemästrar Svart magi, Black Magic, som är offensiv magi, sån magi som gör skada. Dagger / Garnet och Eiko bemästrar den Vita magi, White Magic, som är den "snälla" magin. Denna magi helar och ger positiva bonusar. Och slutligen så har vi Quina som bemästrar den Blåa magin, Blue Magic. Quina lär sig nya magier genom att äta upp sina fiender. Dessa magier kan både göra skada och hela.
På denna sida finner du all info om alla magierna. Hur du lär dig dem, antal MP de kostar, vart du finner dem, vad de gör och mycket mer.

[ Black magic | White magic | Blue magic | Eidolons (summon) ]


Black magic

Fire - Orsakar svag eld-baserad skada. 6MP - 20AP
Fira - Orsakar medium eld-baserad skada. 12MP - 50AP
Firaga - Orsakar stark eld-baserad skada. 24MP - 75AP
Sleep - Söver den påverkade fienden. 10MP - 20AP
Blizzard - Orsakar svag is-baserad skada. 6MP - 25AP
Blizzara - Orsakar medium is-baserad skada. 12MP - 50AP
Blizzaga - Orsakar stark is-baserad skada. 24MP - 85AP
Slow - Fienden blir slöare och anfaller mindre ofta. 6MP - 20AP
Thunder - Orsakar svag blixt-baserad skada. 6MP - 25AP
Thundara - Orsakar medium blixt-baserad skada. 12MP - 50AP
Thundaga - Orsakar stark blixt-baserad skada. 24MP - 80AP
Stop - Fienden kan inte göra något på en stund. 8MP - 25AP
Poison - Orsakar poison (förgiftning) på fienden. 8MP - 35AP
Bio - Orsakar gift-baserad skada och poison på fienden. 18MP - 40AP
Dispeel - Stjäl lite MP från fienden. 2MP - 70AP
Drain - Stjäl lite HP från en fiende. 14MP - 60AP
Gravity - Fienden tar ett visst %-tal i skada av nuvarande HP. 18MP - 30AP
Comet - Orsakar typlös skada på ett mål, kan missa. 16MP - 55AP
Death - Dödar omedelbart ett påverkat mål. 20MP - ??AP
Break - Orsakar Petrify (förstening) på målet. 18MP - 30AP
Water - Orsakar vatten-baserad skada på alla fiender. 22MP - 55AP
Meteo - Orsakar typlös skada på alla fiender, måste laddas upp innan och kan missa. 42MP - 95AP
Flare - Orsakar stark typlös skada på ett mål. 40MP - 95AP
Dommsday - Orsakar typlös skada på alla fiender och allierade. 72MP - 150AP


White magic

Cure (G, E) - Återställer 300-800 HP. 6MP - 30AP
Cura (G, E, B) - Återställer 1000-2000 HP. 10MP - 50AP
Curaga (G, E) - Återställer över 5000 HP. 22MP - 155AP
Regen (E) - Återställer lite HP med jämna mellanrum. 22MP - ??AP
Life (G, E, B) - Återupplivar nån till 1/4 av fullt HP. 8MP - 30AP
Full-Life (E, B) - Återupplivar nån till fullt HP. 24MP - ??AP
Poisona (G, E) - Botar poison (förgiftning) status. 4MP - 15AP
Stona (G, E) - Botar petrify (förstening) status. 8MP - 25AP
Libra (G) - Visar motståndarens HP, MP och svagheter (som Scan) 4MP - 25AP
Esuna (E, B) - Botar alla negativa statuseffekter. 20MP - ??AP
Shell (G, E) - Halverar motagen skada av magier. 6MP - 35AP
Protect (G, E) - Halverar motagen skada av fysiska attacker. 6MP - 30AP
Haste (E) - Den påverkade får anfalla oftare. 8MP - ??AP
Silence (G, E, B) - Den påverkade kan inte använda magier eller special attacker. 8MP - 30AP
Mini (G, E) - Gör nån som är stor till liten eller tvärt om. 8MP - 40AP
Berserk (G) - Den påverkade tappar kontrollen och attackerar automatiskt. 6MP - 30AP
Reflect (G, E, B) - Kastade magier mot den påverkade reflekteras till motståndaren. 10MP - 20AP
Float (G, E) - Den påverkade svävar och kan nu ej påverkas av jord-baserad skada. 6MP - 20AP
Blind (G, B) - Den påverkade kommer att missa oftare vid anfall. 6MP - 40AP
Confuse (G) - Tappar kontrollen och attackerar vän, fiende eller sig själv. 8MP - 35AP
Dispel (E) - Tar bort alla positiva effekter av magi från en motståndare. 16MP - ??AP
Faith (E) - Ökar en allierads styrka. 14MP - ??AP
Jewel (E) - Förvandlar en fiende till en ädelsten. 4MP - ??AP
Holy (E, B) - Orsakar helig skada på en fiende. 36MP - ??AP


Blue magic

Goblin Punch - Goblin, Goblin Mage 4MP
LV5 Death - Stroper, Dragozombie, Whale Zombie, Lich 20MP
LV4 Holy - Feather Circle, Torama, Amdusias 22MP
LV3 Def-Less - Carve Spider, Lamia, Lizard Man, Sand Scorpion, Ochu, Grand Dargon 12MP
Doom - Veteran, Ash ?MP
Roulette - Ghost, Zombie, Hectoeyes 18MP
Aqua Breath - Clipper, Axolotl, Sahagin, Vepal 14MP
Mighty Guard - Serpion, Myconid, Gigan Octopus, Antlion, Gargoyle 64MP
Matra Magic - Trick Sparrow, Dragonfly, Zaghnol, Ogre, Land Worm, Armstrong, Ogre 8MP
Bad Breath - Anemone, Worm Hydra, Malboro 16MP
Limit Glove - Mu, Axe Beak, Mandragora, Blazer Beetle, Jabberwock, Catoblepas 10MP
1000 Needles - Cactuar 8MP
Pumpkin Head - Python, Hedgehog Pie, Ladybug, Skeleton, Yeti, Basilisk, Bandersnatch 12MP
Night - Nymph, Abomination, Seeker Bat, Grimlock 14MP
Twister - Red Dragon, Abadon, Tiamat 22MP
Earth Shake - Adamantoise, Earth Guardian, Shell Dragon 20MP
Angel's Snack - Ironite, Mistodon, Epitaph, Behemoth ?MP
Frog Drop - Giga Toad 10MP
White Wind - Zuu, Griffon, Zemzelett, Garuda 14MP
Vanish - Vice, Hornet, Gnoll, Troll, Drakan 8MP
Frost - Wraith, Chimera, Kraken 8MP
Mustard Bomb - Bomb, Red Vepal, Grenade, Wraith, Maliris 10MP
Magic Hammer - Magic Vice, Ring Leader 2MP
Auto-Life - Carrion Worm, Gimme Cat, Cerberus, Yan, Stilva 14MP
Tillbaks till toppen upp