Senaste nytt: (2015-06-16 08:49) Den kommer! Final Fantasy VII - remake
<=-   the FINAL FANTASY IX universe   -=>
www.ffuniverse.nu

bossar :    PRISON CAGE (första striden)
PRISON CAGE (första striden)
PRISON CAGE (första striden)
HP
Eat Skills
Speed
Spirit
513
- ?
49
10
MP
Level
Typ Card
Strenght
Attack
1083
2
- -
9
9
Exp
AP
Platser Svårighetsgrad
Magic
Def.
-
3
Evil Forest
8
10
Gil
M.Evd. 3
Evade
-
M.Def. 10
2

STATUS (X = immun mot, O = mottaglig för, ? = uppgift saknas)
Petrify Venom Silence Darkness Trouble Zombie Safety Confuse Berserk Stop Poison Sleep
X X X X X X X X X X X X
Regen Haste Slow Float Shell Protect Heat Freeze Vanish Doom Mini Reflect
X X X X X X X X X X X X

STEAL ITEM DROP ITEM ELEMENT
256/256 - 256/256 - Fire Svag Water -
64/256 - 96/256 - Ice - Wind -
8/256 - 32/256 - Thunder - Holy -
1/256 - 1/156 - Earth - Shadow -

TAKTIK:
Förberedelser:
» Inga förberedelser förutom att du bör ha fullt HP på alla.

Striden:
Zidane hamnar direkt i Trance Mode i denna strid. Kör hans "Dyne"-kommando och välj "Free Energy" för att göra massiv skada på bossen.
Fortsätt med vanliga attacker och skulle det behövas så skulle du kunna kasta en Potion på Garnet då bossen drar i sig hennes HP hela tiden.