Senaste nytt: (2015-06-16 08:49) Den kommer! Final Fantasy VII - remake

FFVIII
.STARTSIDAN
.Guide
.Bossar
.Guardian Force
.Vapen
.Hemligheter
.Magier
.Kortspel
.Karaktärer
.Kartor
.Trix
.Gameshark
.Status
HJÄLP!
.FFVIII-support
ANNAT
.Utmärkelser
THE END
.
[ Attack-magier - del 1 ] [ Attack-magier - del 2 ]
[ Försvars-magier - del 1 ] [ Försvars-magier - del 2 ]

[ O f f e n s i v e - M a g i c ]
Fire
Special skill
Orsakar eld-baserad skada på valfri fiende.
Elemental Junctions Status Junctions
Elemental Attack 50% fire
Elemental Defense 50% fire
Status Attack None
Status Defense None
HP Str Vit Mag Spr Spd Eva Hit Luck
100 10 4 10 4 8 6 10 8
Draw Morph
Draw point:
[ ? ] - x
?: (lv -)
[ ? ] - x
?:
blir
?:
blir


[ O f f e n s i v e - M a g i c ]
Fira
Special skill
Orsakar eld-baserad skada på valfri fiende.
Elemental Junctions Status Junctions
Elemental Attack 80% fire
Elemental Defense 80% fire
Status Attack None
Status Defense None
HP Str Vit Mag Spr Spd Eva Hit Luck
200 15 8 15 8 12 8 16 12
Draw Morph
Draw point:
[ ? ] - x
?: (lv -)
[ ? ] - x
?:
blir
?:
blir


[ O f f e n s i v e - M a g i c ]
Firaga
Special skill
Orsakar eld-baserad skada på valfri fiende.
Elemental Junctions Status Junctions
Elemental Attack 100% fire
Elemental Defense 150% fire
Status Attack None
Status Defense None
HP Str Vit Mag Spr Spd Eva Hit Luck
1400 30 16 30 16 14 10 20 14
Draw Morph
Draw point:
[ ? ] - x
?: (lv -)
[ ? ] - x
?:
blir
?:
blir


[ O f f e n s i v e - M a g i c ]
Flare
Special skill
Orsakar typlös skada på en fiende.
Elemental Junctions Status Junctions
Elemental Attack none
Elemental Defense 80% fireicelightning
Status Attack none
Status Defense none
HP Str Vit Mag Spr Spd Eva Hit Luck
3200 56 26 44 26 12 10 26 12
Draw Morph
Draw point:
[ ? ] - x
?: (lv -)
[ ? ] - x
?:
blir
?:
blir


[ O f f e n s i v e - M a g i c ]
Blizzard
Special skill
Orsakar isbaserad skada på en fiende.
Elemental Junctions Status Junctions
Elemental Attack 50% ice
Elemental Defense 50% ice
Status Attack none
Status Defense none
HP Str Vit Mag Spr Spd Eva Hit Luck
100 10 4 10 4 8 6 10 8
Draw Morph
Draw point:
[ ? ] - x
?: (lv -)
[ ? ] - x
?:
blir
?:
blir


[ O f f e n s i v e - M a g i c ]
Blizzara
Special skill
Orsakar isbaserad skada på en fiende.
Elemental Junctions Status Junctions
Elemental Attack 80% ice
Elemental Defense 80% ice
Status Attack none
Status Defense none
HP Str Vit Mag Spr Spd Eva Hit Luck
200 15 8 15 8 12 8 16 12
Draw Morph
Draw point:
[ ? ] - x
?: (lv -)
[ ? ] - x
?:
blir
?:
blir


[ O f f e n s i v e - M a g i c ]
Blizzaga
Special skill
Orsakar isbaserad skada på en fiende.
Elemental Junctions Status Junctions
Elemental Attack 100% ice
Elemental Defense 150% ice
Status Attack none
Status Defense none
HP Str Vit Mag Spr Spd Eva Hit Luck
1400 30 16 30 16 14 10 20 14
Draw Morph
Draw point:
[ ? ] - x
?: (lv -)
[ ? ] - x
?:
blir
?:
blir


[ O f f e n s i v e - M a g i c ]
Water
Special skill
Orskar vatten-baserad skada på en fiende.
Elemental Junctions Status Junctions
Elemental Attack 100% water
Elemental Defense 150% water
Status Attack none
Status Defense none
HP Str Vit Mag Spr Spd Eva Hit Luck
300 20 14 44 14 12 10 18 13
Draw Morph
Draw point:
[ ? ] - x
?: (lv -)
[ ? ] - x
?:
blir
?:
blir


[ O f f e n s i v e - M a g i c ]
Thunder
Special skill
Orsakar blixt-baserad skada på en fiende.
Elemental Junctions Status Junctions
Elemental Attack 50% lightning
Elemental Defense 50% lightning
Status Attack none
Status Defense none
HP Str Vit Mag Spr Spd Eva Hit Luck
100 10 4 10 4 8 6 10 8
Draw Morph
Draw point:
[ ? ] - x
?: (lv -)
[ ? ] - x
?:
blir
?:
blir


[ O f f e n s i v e - M a g i c ]
Thundara
Special skill
Orsakar blixt-baserad skada på en fiende.
Elemental Junctions Status Junctions
Elemental Attack 80% lightning
Elemental Defense 80% lightning
Status Attack none
Status Defense none
HP Str Vit Mag Spr Spd Eva Hit Luck
200 15 8 15 8 12 8 16 12
Draw Morph
Draw point:
[ ? ] - x
?: (lv -)
[ ? ] - x
?:
blir
?:
blir


[ O f f e n s i v e - M a g i c ]
Thundaga
Special skill
Orsakar blixt-baserad skada på en fiende.
Elemental Junctions Status Junctions
Elemental Attack 100% lightning
Elemental Defense 150% lightning
Status Attack none
Status Defense none
HP Str Vit Mag Spr Spd Eva Hit Luck
1400 30 16 30 16 14 10 20 14
Draw Morph
Draw point:
[ ? ] - x
?: (lv -)
[ ? ] - x
?:
blir
?:
blir

[ Attack-magier - del 1 ] [ Attack-magier - del 2 ]
[ Försvars-magier - del 1 ] [ Försvars-magier - del 2 ]


The End [ 6,65 kb ]