Senaste nytt: (2015-06-16 08:49) Den kommer! Final Fantasy VII - remake

FFVIII
.STARTSIDAN
.Guide
.Bossar
.Guardian Force
.Vapen
.Hemligheter
.Magier
.Kortspel
.Karaktärer
.Kartor
.Trix
.Gameshark
.Status
HJÄLP!
.FFVIII-support
ANNAT
.Utmärkelser
THE END
.
[ Attack-magier - del 1 ] [ Attack-magier - del 2 ]
[ Försvars-magier - del 1 ] [ Försvars-magier - del 2 ]

[ D e f e n s i v e - M a g i c ]
Cure
Special skill
Återställer en liten del av någons HP.
Elemental Junctions Status Junctions
Elemental Attack none
Elemental Defense none
Status Attack none
Status Defense none
HP Str Vit Mag Spr Spd Eva Hit Luck
200 4 15 4 15 3 4 2 2
Draw Morph
: ()
[ ] -
: ()
[ ] -
:
blir
:
blir


[ D e f e n s i v e - M a g i c ]
Cura
Special skill
Återställer en medelstor del av någons HP.
Elemental Junctions Status Junctions
Elemental Attack none
Elemental Defense none
Status Attack none
Status Defense none
HP Str Vit Mag Spr Spd Eva Hit Luck
500 8 28 8 28 4 5 3 3
Draw Morph
: ()
[ ] -
: ()
[ ] -
:
blir
:
blir


[ D e f e n s i v e - M a g i c ]
Curaga
Special skill
Återställer en stor del av någons HP.
Elemental Junctions Status Junctions
Elemental Attack none
Elemental Defense none
Status Attack none
Status Defense none
HP Str Vit Mag Spr Spd Eva Hit Luck
2200 20 65 20 65 10 10 10 10
Draw Morph
: ()
[ ] -
: ()
[ ] -
:
blir
:
blir


[ D e f e n s i v e - M a g i c ]
Death
Special skill
Orsakar omedelbar död.
Elemental Junctions Status Junctions
Elemental Attack none
Elemental Defense none
Status Attack 100% death
Status Defense 100% death
HP Str Vit Mag Spr Spd Eva Hit Luck
1800 22 22 38 58 10 10 10 38
Draw Morph
: ()
[ ] -
: ()
[ ] -
:
blir
:
blir


[ D e f e n s i v e - M a g i c ]
Holy
Special skill
Orsakar holy-baserad skada på en fiende.
Elemental Junctions Status Junctions
Elemental Attack 100% holy
Elemental Defense 200% holy
Status Attack none
Status Defense 40% death poison berserk zombie sleep curse confuse drain
HP Str Vit Mag Spr Spd Eva Hit Luck
3800 55 28 45 48 10 18 24 14
Draw Morph
: ()
[ ] -
: ()
[ ] -
:
blir
:
blir


[ D e f e n s i v e - M a g i c ]
Life
Special skill
Återupplivar en död kamrat och återställer en liten summa av dennes HP.
Elemental Junctions Status Junctions
Elemental Attack none
Elemental Defense 30% earth fire ice holy lightning water wind
Status Attack none
Status Defense 20% death
HP Str Vit Mag Spr Spd Eva Hit Luck
1200 8 50 10 50 4 3 3 4
Draw Morph
: ()
[ ] -
: ()
[ ] -
:
blir
:
blir


[ D e f e n s i v e - M a g i c ]
Full-life
Special skill
Återuplivar en kamrat samt återställer till fullo dennes HP.
Elemental Junctions Status Junctions
Elemental Attack none
Elemental Defense 40% earth fire ice holy lightning water wind
Status Attack none
Status Defense 40% death
HP Str Vit Mag Spr Spd Eva Hit Luck
4800 20 80 20 85 8 10 8 20
Draw Morph
: ()
[ ] -
: ()
[ ] -
:
blir
:
blir


[ D e f e n s i v e - M a g i c ]
Regen
Special skill
Återställer delar av någons HP med jämna mellanrum.
Elemental Junctions Status Junctions
Elemental Attack none
Elemental Defense none
Status Attack none
Status Defense none
HP Str Vit Mag Spr Spd Eva Hit Luck
2600 18 70 18 60 8 8 8 8
Draw Morph
: ()
[ ] -
: ()
[ ] -
:
blir
:
blir


[ D e f e n s i v e - M a g i c ]
Zombie
Special skill
Orsakar status: zombie.
Elemental Junctions Status Junctions
Elemental Attack none
Elemental Defense none
Status Attack 100% zombie
Status Defense 100% zombie
HP Str Vit Mag Spr Spd Eva Hit Luck
800 15 24 15 12 2 2 2 2
Draw Morph
: ()
[ ] -
: ()
[ ] -
:
blir
:
blir


[ D e f e n s i v e - M a g i c ]
Esuna
Special skill
Botar status: poison, petrify, blind, silence, berserk, sleep, curse, slow, stop, confuse och zombie.
Elemental Junctions Status Junctions
Elemental Attack none
Elemental Defense none
Status Attack none
Status Defense 20%
poison petrify blind silence berserk sleep slow stop curse confuse
HP Str Vit Mag Spr Spd Eva Hit Luck
500 6 36 12 36 3 3 3 10
Draw Morph
: ()
[ ] -
: ()
[ ] -
:
blir
:
blir


[ D e f e n s i v e - M a g i c ]
Dispel
Special skill
Botar status: haste, regen, protect, shell, aura, reflect, float, double och triple.
Elemental Junctions Status Junctions
Elemental Attack none
Elemental Defense none
Status Attack none
Status Defense 50% drain
HP Str Vit Mag Spr Spd Eva Hit Luck
1000 12 38 16 6 60 8 8 10
Draw Morph
: ()
[ ] -
: ()
[ ] -
:
blir
:
blir

[ Attack-magier - del 1 ] [ Attack-magier - del 2 ]
[ Försvars-magier - del 1 ] [ Försvars-magier - del 2 ]


The End [ 6,65 kb ]