Senaste nytt: (2015-06-16 08:49) Den kommer! Final Fantasy VII - remake

FFVIII
.STARTSIDAN
.Guide
.Bossar
.Guardian Force
.Vapen
.Hemligheter
.Magier
.Kortspel
.Karaktärer
.Kartor
.Trix
.Gameshark
.Status
HJÄLP!
.FFVIII-support
ANNAT
.Utmärkelser
THE END
.
[ Attack-magier - del 1 ] [ Attack-magier - del 2 ]
[ Försvars-magier - del 1 ] [ Försvars-magier - del 2 ]

[ O f f e n s i v e - M a g i c ]
Aero
Special skill
Orsakar vind-baserad skada på en fiende.
Elemental Junctions Status Junctions
Elemental Attack 80% wind
Elemental Defense 80% wind
Status Attack none
Status Defense none
HP Str Vit Mag Spr Spd Eva Hit Luck
300 17 10 16 10 20 18 22 15
Draw Morph
Draw point:
[ ? ] - x
?: (lv -)
[ ? ] - x
?:
blir
?:
blir


[ O f f e n s i v e - M a g i c ]
Tornado
Special skill
Orsakar vind-baserad skada på en fiende.
Elemental Junctions Status Junctions
Elemental Attack 100% wind
Elemental Defense 200% wind
Status Attack none
Status Defense none
HP Str Vit Mag Spr Spd Eva Hit Luck
3000 48 24 42 24 33 32 38 14
Draw Morph
Draw point:
[ ? ] - x
?: (lv -)
[ ? ] - x
?:
blir
?:
blir


[ O f f e n s i v e - M a g i c ]
Bio
Special skill
Orskar gift-baserad skada på en fiende samt ger dem status: poison.
Elemental Junctions Status Junctions
Elemental Attack 100% poison
Elemental Defense 150% poison
Status Attack 100% poison
Status Defense 100% poison
HP Str Vit Mag Spr Spd Eva Hit Luck
700 24 15 24 15 5 5 4 4
Draw Morph
Draw point:
[ ? ] - x
?: (lv -)
[ ? ] - x
?:
blir
?:
blir


[ O f f e n s i v e - M a g i c ]
Break
Special skill
Orsakar status: petrify.
Elemental Junctions Status Junctions
Elemental Attack none
Elemental Defense none
Status Attack 100% petrify
Status Defense 100% petrify
HP Str Vit Mag Spr Spd Eva Hit Luck
1000 20 20 34 35 10 10 10 12
Draw Morph
Draw point:
[ ? ] - x
?: (lv -)
[ ? ] - x
?:
blir
?:
blir


[ O f f e n s i v e - M a g i c ]
Blind
Special skill
Orsakar status: blind.
Elemental Junctions Status Junctions
Elemental Attack none
Elemental Defense none
Status Attack 100% blind
Status Defense 100% blind
HP Str Vit Mag Spr Spd Eva Hit Luck
100 6 5 12 10 3 3 30 2
Draw Morph
Draw point:
[ ? ] - x
?: (lv -)
[ ? ] - x
?:
blir
?:
blir


[ O f f e n s i v e - M a g i c ]
Silence
Special skill
Orsakar status: silence.
Elemental Junctions Status Junctions
Elemental Attack none
Elemental Defense none
Status Attack 100% silence
Status Defense 100% silence
HP Str Vit Mag Spr Spd Eva Hit Luck
100 6 5 12 10 4 3 3 2
Draw Morph
Draw point:
[ ? ] - x
?: (lv -)
[ ? ] - x
?:
blir
?:
blir


[ O f f e n s i v e - M a g i c ]
Berserk
Special skill
Orsakar status: berserk.
Elemental Junctions Status Junctions
Elemental Attack none
Elemental Defense none
Status Attack 100% berserk
Status Defense 100% berserk
HP Str Vit Mag Spr Spd Eva Hit Luck
300 13 8 14 8 5 5 4 3
Draw Morph
Draw point:
[ ? ] - x
?: (lv -)
[ ? ] - x
?:
blir
?:
blir


[ O f f e n s i v e - M a g i c ]
Sleep
Special skill
Orsakar status: sleep.
Elemental Junctions Status Junctions
Elemental Attack none
Elemental Defense none
Status Attack 100% sleep
Status Defense 100% sleep
HP Str Vit Mag Spr Spd Eva Hit Luck
100 6 5 12 10 4 10 3 2
Draw Morph
Draw point:
[ ? ] - x
?: (lv -)
[ ? ] - x
?:
blir
?:
blir


[ O f f e n s i v e - M a g i c ]
Confuse
Special skill
Orsakar status: confuse.
Elemental Junctions Status Junctions
Elemental Attack none
Elemental Defense none
Status Attack 100% confuse
Status Defense 100% confuse
HP Str Vit Mag Spr Spd Eva Hit Luck
700 22 18 28 18 18 8 8 8
Draw Morph
Draw point:
[ ? ] - x
?: (lv -)
[ ? ] - x
?:
blir
?:
blir


[ O f f e n s i v e - M a g i c ]
Pain
Special skill
Orsakar status: poison, silence och blind.
Elemental Junctions Status Junctions
Elemental Attack none
Elemental Defense none
Status Attack 100% poisonsilenceblind
Status Defense 100% poisonsilenceblind
HP Str Vit Mag Spr Spd Eva Hit Luck
2800 42 38 60 45 4 4 4 40
Draw Morph
Draw point:
[ ? ] - x
?: (lv -)
[ ? ] - x
?:
blir
?:
blir


[ O f f e n s i v e - M a g i c ]
Meltdown
Special skill
Orsakar typlös skada på en fiende samt sänker dennes Vitality till 0.
Elemental Junctions Status Junctions
Elemental Attack none
Elemental Defense none
Status Attack none
Status Defense none
HP Str Vit Mag Spr Spd Eva Hit Luck
1500 24 80 20 20 3 4 12 8
Draw Morph
Draw point:
[ ? ] - x
?: (lv -)
[ ? ] - x
?:
blir
?:
blir


[ O f f e n s i v e - M a g i c ]
Quake
Special skill
Orsakar jord-baserad skada på en fiende.
Elemental Junctions Status Junctions
Elemental Attack 100% earth
Elemental Defense 200% earth
Status Attack none
Status Defense none
HP Str Vit Mag Spr Spd Eva Hit Luck
200 40 20 40 20 7 7 30 12
Draw Morph
Draw point:
[ ? ] - x
?: (lv -)
[ ? ] - x
?:
blir
?:
blir


[ O f f e n s i v e - M a g i c ]
Meteor
Special skill
Orsakar typlös skada. Kastar 8 stenar med slumpvist utvalda mål bland fienderna.
Elemental Junctions Status Junctions
Elemental Attack none
Elemental Defense 150% earthwind
Status Attack none
Status Defense none
HP Str Vit Mag Spr Spd Eva Hit Luck
4600 75 34 52 34 30 30 40 22
Draw Morph
Draw point:
[ ? ] - x
?: (lv -)
[ ? ] - x
?:
blir
?:
blir


[ O f f e n s i v e - M a g i c ]
Ultima
Special skill
Orsakar typlös skada på alla fiender.
Elemental Junctions Status Junctions
Elemental Attack none
Elemental Defense 100% fireicelightningearthwindwaterholypoison
Status Attack none
Status Defense none
HP Str Vit Mag Spr Spd Eva Hit Luck
6000 100 82 100 95 60 60 60 60
Draw Morph
Draw point:
[ ? ] - x
?: (lv -)
[ ? ] - x
?:
blir
?:
blir

[ Attack-magier - del 1 ] [ Attack-magier - del 2 ]
[ Försvars-magier - del 1 ] [ Försvars-magier - del 2 ]


The End [ 6,65 kb ]