Senaste nytt: (2015-06-16 08:49) Den kommer! Final Fantasy VII - remake
www.ffuniverse.nu | Final Fantasy X
www.ffuniverse.nu | Final Fantasy X
Navigation / Länkar
www.ffuniverse.nu

 Abilities
 Aeons
 Airship
 Al Bhed-tolken
 Bilder
 Blitzball
 Bossar
 Dark Aeons
 Fiender
 Hemliga Aeons
 Hemligheter
 Items
 Karaktärer
 Kartor
 Key Items
 Ladda hem
 Legend Weapon
 Magier
 Mini Games
 Monster Arena
 Musik
 Omega Ruins
 Overdrive
 Sphere Grid
 Status
 Tips/Hjälp
 Vanliga frågor
 Walkthrough

Items
Bra Items och vart de finns!
(Misslyckas du med Bribe, muta, så muta igen med kanske 5-10.000 Gil så ska det gå.)
LV 4 Key Sphere (2) - Bribe på Chimera Brain i Calm Lands med 196.000 Gil.
Wings To Discovery (4) - Bribe på Malboro i Calm Lands med 540.000 Gil.
Wings To Discovery (2) - Spöa Original Creation Shinryu i Monster Arena.
Dark Matter (4) - Spöa Area Creation Kottos i Monster Arena.
Mega Phoenix (38) - Bribe på Ghost i Cavern med 199.980 Gil.
Healing Water (1) - Stjäl (vanligt) från Adamantoise från Inside Sin.
HP Sphere (2) - Spöa IronClad i Monster Arena.
MP Sphere (2) - Spöa i Vidatu Monster Arena.
Agility Sphere (2) - Spöa Fenrir i Monster Arena.
Accuracy Sphere (2) - Spöa Hornet i Monster Arena.
Magic Defense Sphere (2) - Spöa One-Eye i Monster Arena.
Magic Sphere (2) - Spöa Jumbo Flan i Monster Arena.
Defense Sphere (2) - Spöa Tanket i Monster Arena.
Strength Sphere (2) - Spöa Juggernaut i Monster Arena.
Luck Sphere (2) - Spöa Greater Sphere i Monster Arena.
Fortune Sphere (2) - Spöa Earth Eater i Monster Arena.
Evasion Sphere (1) - Spöa Species Creation Pteryx i Monster Arena.

Komplett Bribe-lista skriven av Zwinto på Communityn.


Item namn - Beskrivning
Potion - Återställer 200 HP på en karaktär.
Hi-Potion - Återställer 1000 HP på en karaktär.
X-Potion - Återställer allt HP på en karaktär.
Mega-Potion - Återställer 2000 HP på alla karaktär.
Ether - Återställer 100 MP på en karaktär.
Turbo Ether - Återställer 500 MP på en karaktär.
Phoenix Down - Återupplivar en karaktär från KO.
Mega Phoenix - Återupplivar gruppen från KO.
Elixir - Återställer allt HP & MP på en karaktär.
Megalixir - Återställer allt HP & MP på hela gruppen.
Antidote - Botar "Poison".
Soft - Botar "Petrification".
Eye Drops - Botar "Darkness".
Echo Screen - Botar "Silence".
Holy Water - Botar "Zombie" och "Curse".
Remedy - Botar all status avvlikelser.
Power Distiller - Gör så att en fiende tappar "Power Spheres(s)".
Magic Distiller - Gör så att en fiende tappar "Magic Sphere(s)".
Speed Distiller - Gör så att en fiende tappar "Speed Sphere(s)".
Ability Distiller - Gör så att en fiende tappar "Ability Sphere(s)".
Al Bhed Potion - Botar "Poison", "Silence" och "Petrification". Återställer 1000 HP på gruppen.
Healing Water - Botar allt HP på gruppen.
Tetra Elemental - Botar allt HP och kastar "NulAll" på gruppen.
Antarctic Wind - Ger en "Ice Damage" på en fiende.
Artic Wind - Ger en "Ice Damage" på en fiende.
Ice Gem - Ger en "Ice Damage" på alla fiender.
Bomb Fragment - Ger en "Fire Damage" på en fiende.
Bomb Core - Ger en "Fire Damage" på en fiende.
Fire Gem - Ger en "Fire Damage" på alla fiender.
Electro Marble - Ger en "Lightening Damage" på en fiende.
Lightening Marble - Ger en "Lightening Damage" på en fiende.
Lightening Gem - Ger en "Lightening Damage" på alla fiender.
Fish Scale - Ger en "Water Damage" på en fiende.
Dragon Scale - Ger en "Water Damage" på en fiende.
Water Gem - Ger en "Water Damage" på alla fiender.
Grenade - Gör skada på alla fiender.
Frag Grenade - Gör skada och "Armor Break" på alla fiender.
Sleeping Powder - Gör skada och "Sleep" på alla fiender.
Dream Powder - Gör skada och "Sleep" på alla fiender.
Silence Grenade - Gör skada och "Silence" på alla fiender.
Smoke Bomb - Gör skada och "Darkness" på alla fiender.
Shadow Gem - Halverar HP på alla fiender.
Shining Gem - Gör skada.
Blessed Gem - Gör skada.
Poison Fang - Gör skada och "Poison" på en fiende.
Silver Hourglas - Fördröjer nästa tur på alla fiender.
Gold Hourglas - Gör skada och fördröjer fiendernas nästa tur.
Candie of Life - Gör "Doom" på en fiende.
Petrify Grenade - Gör "Petrify" på alla fiender.
Farplane Shadow - Gör "Death" på en fiende.
Farplane Wind - Gör "Death" på alla fiender.
Designer Wallet - Det verkar som om man kan använda den på något sätt...
Dark Matter - Gör stor skada på alla fiender.
Chocobo Feather - Ger "Haste" på en karaktär.
Lunar curtain - Ger "Shell" på en karaktär.
Light Curtain - Ger "Protect" på en karaktär.
Star Curtain - Ger "Reflect" på en karaktär.
Healing Spring - Ger "Regen" på en karaktär.
Mana Spring - Tar MP från en fiende.
Stamina Spring - Tar HP från en fiende.
Soul Spring - Tar MP & HP från en fiende.
Purifying Salt - Gör skada och tar bort magi effekterna på en fiende.
Stamina Tablet - Dubblar max HP på en karaktär.
Mana Tonic - Dubblar max HP på gruppen.
Three Stars - Minskar gruppens MP kostnad till 0.
Power Sphere - Aktiverar "Strenght", "Defense" eller HP "knutar" på "Sphere Grid".
Mana Sphere - Aktiverar "Magic", "Magic Defense" eller MP "knutar" på "Sphere Grid".
Speed Sphere - Aktiverar "Agility", "Accuracy" eller "Evasion" "knutar" på "Sphere Grid".
Ability Sphere - Akiverar "Ability" "knutar" på "Sphere Grid".
Fortune Sphere - Akiverar "Luck" "knutar" på "Sphere Grid".
Attribute Sphere - Aktiverar "Attribute" "knutar" använda av allierade på "Sphere Grid".
Special Sphere - Aktiverar "Special" "knutar" använda av allierade på "Sphere Grid".
Skill Sphere - Aktiverar "Skill" "knutar" använda av allierade på "Sphere Grid".
Wht Magic Sphere - Aktiverar "White Magic" "knutar" använda av allierade på "Sphere Grid".
Blk Magic Sphere - Aktiverar "Blue Magic" "knutar" använda av allierade på "Sphere Grid".
Master Sphere - Aktiverar vilken "Attribute" eller "Ability" knut som helst.
Lv. 1 Key Sphere - Öppnar Lv. 1 lås på "Sphere Grid".
Lv. 2 Key Sphere - Öppnar Lv. 2 lås på "Sphere Grid".
Lv. 3 Key Sphere - Öppnar Lv. 3 lås på "Sphere Grid".
Lv. 4 Key Sphere - Öppnar Lv. 4 lås på "Sphere Grid".
HP Sphere - Fyller i tomma HP "knutar" på "Sphere Grid".
MP Sphere - Fyller i tomma MP "knutar" på "Sphere Grid".
Strenght Sphere - Fyller i tomma "Strenght" "knutar" på "Sphere Grid".
Defense Sphere - Fyller i tomma "Defense" "knutar" på "Sphere Grid".
Magic Sphere - Fyller i tomma "Magic" "knutar" på "Sphere Grid".
Magic Defense Sphere - Fyller i tomma " Magic Defense" "knutar" på "Sphere Grid".
Agility Sphere - Fyller i tomma "Agility" "knutar" på "Sphere Grid".
Evasion Sphere - Fyller i tomma "Evasion" "knutar" på "Sphere Grid".
Accuracy Sphere - Fyller i tomma "Accuracy" "knutar" på "Sphere Grid".
Luck Sphere - Fyller i tomma "Luck" "knutar" på "Sphere Grid".
Clear Sphere - Tar bort knutar på "Sphere Grid".
Return Sphere - Återvänder till vilken tidigare "knut" som helst.
Friend Sphere - Flyttar till vilken allierades plats på "Sphere Grid".
Teleport Sphere - Flytta till valfri "knut" som är aktiverad av en allierade på "Sphere Grid".
Warp Sphere - Flyttar till vilken "knut" som helst på "Sphere Grid".
Map - Visar världskartan.
Rename Card - Ändrar Aeons namn.
Musk - Det verkar som om man kan använda den på något sätt...
Hypello Potion - Det verkar som om man kan använda den på något sätt...
Shining Thorn - Det verkar som om man kan använda den på något sätt...
Pendulum - Det verkar som om man kan använda den på något sätt...
Amulet - Det verkar som om man kan använda den på något sätt...
Door to Tomorrow - Det verkar som om man kan använda den på något sätt...
Wings to Discovery - Det verkar som om man kan använda den på något sätt...
Gamblers Spirit - Det verkar som om man kan använda den på något sätt...
Underdogs Secret - Det verkar som om man kan använda den på något sätt...
Winning Formula - Det verkar som om man kan använda den på något sätt...

Texten skriven av: Joakim Sjölin "Inspiron" (editerad & designad av: Webmaster)


Final Fantasy X (återvänd till startsidan)
Hjälpmenyn
Bra Items - Finnes!
Här skriver vi vart och hur du får tag på de mest eftertraktade Items i spelet. Dock ej alla men de bästa och viktigaste!

Item-Listan
Här har du en lista på alla Items i spelet och vad de är bra för.