Senaste nytt: (2015-06-16 08:49) Den kommer! Final Fantasy VII - remake
www.ffuniverse.nu | Final Fantasy X
www.ffuniverse.nu | Final Fantasy X
Navigation / Länkar
www.ffuniverse.nu

 Abilities
 Aeons
 Airship
 Al Bhed-tolken
 Bilder
 Blitzball
 Bossar
 Dark Aeons
 Fiender
 Hemliga Aeons
 Hemligheter
 Items
 Karaktärer
 Kartor
 Key Items
 Ladda hem
 Legend Weapon
 Magier
 Mini Games
 Monster Arena
 Musik
 Omega Ruins
 Overdrive
 Sphere Grid
 Status
 Tips/Hjälp
 Vanliga frågor
 Walkthrough

Abilities Alla abilities i spelet listar vi här. Vissa av dem kan dina Aeons lära sig och de har vi märkt ut med en stjärna efter texten i fältet "Typ", de kostar lika mycket för dem som för dig att lära sig.
Alla abilitys aktiveras automatiskt och de finns på dina vapen och rustningar. Vapen och rustningar ger INGA bonusar förutom sina abilitys och det är ifrån dem de får sina namn och värden. I listan nedan så ser du deras namn, vad de gör, vilka Items som behövs, och hur många, för att få den abilityn på ditt vapen/rustning med hjälp av "Customize"-valet i menyn då du har Rikku.

Abilities:
Vapen-ability Sensor (Ability Sphere x2)
Tillåter dig att se fiendens HP, element mm.
Vapen-ability Piercing (LV.2 Key Sphere x1)
Låter vapnet att tränga igenom fiendens rustning/skal
Vapen-ability First Strike (Return Sphere x1)
Tillåter dig att attackera först
Vapen-ability Initiative (Chocobo Feather x6)
Ökar chansen till överrasknings attacker
Vapen-ability Firestrike (Bomb Fragment x4)
Sätter eld attribut på fysiska attacker
Vapen-ability Lightningstrike (Electro Marble x4)
Sätter elektrisk attribut på fysiska attacker
Vapen-ability Waterstrike (Fish Scale)
Sätter vatten attribut på fysiska attacker
Vapen-ability Icestrike (Antarctic Wind x4)
Sätter Is attribut på fysiska attacker
Vapen-ability Darktouch (Eye Drops x60)
Sätter ibland Darkness status på fienden
Vapen-ability Darkstrike (Smoke Bomb x20)
Sätter, med stor sannolikhet, Darkness status på fienden
Vapen-ability Silencetouch (Echo Screen x60)
sätter ibland Silence status på fienden
Vapen-ability Silencestrike (Silence Grenade x20)
Sätter, med stor sannolikhet, Silence status på fienden
Vapen-ability Sleeptouch (Sleeping Powder x10)
Söver ner fienden ibland
Vapen-ability Sleepstrike (Dream Powder x16)
Söver ner fienden med stor sannolikhet
Vapen-ability Poisontouch (Antidote x99)
Förgiftar fienden ibland
Vapen-ability Poisonstrike (Poison Fang x24)
Förgiftar fienden med stor sannolikhet
Vapen-ability Stonetouch (Petrify Grenade x10)
Förstenar ibland fienden
Vapen-ability Stonestrike (Petrify Grenade x60)
Föstenar fienden med stor sannolikhet
Vapen-ability Deathtouch (Farplane Shadow x30)
Eliminerar fienden ibland
Vapen-ability Deathstrike (Farplane Wind x60)
Eliminerar fienden med stor sannolikhet
Vapen-ability Zombietouch (Holy Water x70)
Sätter ibland Zombie status på fienden
Vapen-ability Zombiestrike (Candle of Life x30)
Sätter, med stor sannolikhet, Zombie status på fienden
Vapen-ability Slowtouch (Silver Hourglass x16)
Saktar ibland ner fienden
Vapen-ability Slowstrike (Gold Hourglass x30)
Saktar ner fienden med stor sannolikhet
Vapen-ability Distil Power (Power Sphere x2)
Utvinner Power Spheres från fienden
Vapen-ability Distil Mana (Mana Sphere x2)
Utvinner Mana Spheres från fienden
Vapen-ability Distil Speed (Speed Sphere x2)
Utvinner Speed Spheres från fienden
Vapen-ability Distil Ability (Ability Sphere x2)
Utvinner Ability Spheres från fienden
Vapen-ability STR +3% (Power Sphere x3)
Ökar attackstyrka med 3%
Vapen-ability STR +5% (Stamina Spring x2)
Ökar attackstryka med 5%
Vapen-ability STR +10% (Skill Sphere x1)
Ökar attackstyrka med 10%
Vapen-ability STR 20% (Supreme Gem x4)
Ökar attackstyrka med 20%
Vapen-ability MAG +3% (Mana Sphere x3)
Ökar styrkan på magiska attacker med 3%
Vapen-ability MAG +5% (Mana Spring x2)
Ökar styrkan på magiska attacker med 5%
Vapen-ability MAG +10% (Black Magic Sphere x1)
Ökar styrkan på magiska attacker med 10%
Vapen-ability MAG +20% (Supreme Gem x4)
Ökar styrkan på magiska attacker med 20%
Vapen-ability Counter Attack (Friend Sphere x1)
Kontrar fysiska attacker
Vapen-ability Evade and Counter (Teleport Sphere x1)
Undviker fysiska attacker och slår tillbaka
Vapen-ability Magic Counter (Shining Gem x16)
Kontrar magiska attacker med fysiska attacker
Vapen-ability Magic Booster (Turbo Ether x30)
Ökar styrkan på magiska attacker dör dubbla MP kostnaden
Vapen-ability Alchemy (Healing Water x4)
Fördubblar effekten på helande items
Vapen-ability Half MP Cost (Twin Stars x20)
Halverar MP-kostnaden
Vapen-ability One MP Cost (Three Stars x20)
Sänker all MP-kostnad till 1
Vapen-ability Double AP (Megalixir x20)
Fördubblar AP:n efter varje strid
Vapen-ability Triple AP (Wings to Discovery x50)
Ger tredubbel AP efter striden
Vapen-ability Overdrive -> AP (Door to Tomorrow x10)
Hindrar Overdrive mätaren att fyllas i utbyte för mer AP efter striden
Vapen-ability SOS Overdrive (Gambler's Spirit x20)
Fördubblar Overdrive mätarens påfyllnings hastighet när HP faller under 50%
Vapen-ability Double Overdrive (Underdog's Secret x30)
Overdrive mätaren fylls up dubbelt så snabbt
Vapen-ability Triple Overdrive (Winning Formula x30)
Overdrive mätaren fylls upp 3 gånger snabbare
Vapen-ability Gillionaire (Designer's Wallet)
Fördubblar mängden Gil efter striderna
Vapen-ability Break Damage Limit (Dark Matter x60)
Tillåter att göra mer än 9999 i skada
Vapen-ability No Encounters (Purifying Salt x30)
Tillåter att undvika slumpmässiga strider
Rustnings-ability Fire Ward (Bomb Fragment x4)
Halverar skadan från eld elementala attacker
Rustnings-ability Fire Proof (Bomb Core x8)
Nullifierar eld elementala attacker
Rustnings-ability Fire Eater (Fire Gem x20)
Absorberar eld elementala attacker
Rustnings-ability Lightning Ward (Elektro Marble x4)
Halverar skadan från elementala attacker
Rustnings-ability Lightning Proof (Lightning Marble x8)
Nullifierar elektriska attacker
Rustnings-ability Lightning Eater (Lightning Gem x20)
Absorberar elektriska attacker
Rustnings-ability Water Ward (Fish Scale x4)
Halverar vatten elementala attacker
Rustnings-ability Water Proof (Dragon Scale x8)
Nullifierar vatten elementala attacker
Rustnings-ability Water Eater (Water Gem x20)
Absorberar vatten elementala attacker
Rustnings-ability Ice Ward (Antarctic Wind x4)
Halverar is elementala attacker
Rustnings-ability Ice Proof (Arctic Wind x8)
Nullifierar is elementala attacker
Rustnings-ability Ice Eater (Ice Gem x20)
Absorberar is elementala attacker
Rustnings-ability Dark Ward (Eye Drops x40)
Minskar chansen att bli påverkad av Darkness status
Rustnings-ability Dark Proof (Smoke Bomb x10)
Skyddar mot Darkness status
Rustnings-ability Silnce Ward (Echo Screen x30)
Minskar chansen att bli påverkad av Silence status
Rustnings-ability Silence Proof (Silence Grenade x10)
Skyddar mot Silence status
Rustnings-ability Sleep Ward (Sleeping Powder x6)
Minskar chansen att bli nersövd
Rustnings-ability Sleep Proof (Dream Powder x8)
Skyddar från att bli nersövd
Rustnings-ability Poison Ward (Antidote x40)
Minskar chansen att bli förgiftad
Rustnings-ability Poison Proof (Poison Fang x12)
Skyddar från att bli förgiftad
Rustnings-ability Stone Ward (Soft x30)
Minskar chansen att bli förstenad
Rustnings-ability Stone Proof (Petrify Grenade x20)
Skyddar från att bli förstenad
Rustnings-ability Death Ward (Farplane Shadow x15)
Minskar chansen att bli direkt eliminerat tex Death
Rustnings-ability Death Proof (Farplane Wind x60)
Förhindrar att bli direkt eliminerat tex Death
Rustnings-ability Zombie Ward (Holy Water x30)
Minskar chansen att bli påverkad av Zombie-status
Rustnings-ability Zombie Proof (Candle of Life x10)
Förhindrar att bli påverkad av Zombie-status
Rustnings-ability Slow Ward (Silver Hourglass x10)
Minskar chansen att bli nersaktad
Rustnings-ability Slow Proof (Gold Hourglass x20)
Skyddar från att bli nersaktad
Rustnings-ability Confuse Ward (Musk x16)
Minskar chansen att bli förvirrad
Rustnings-ability Confuse Proof (Musk x48)
Skyddar från att bli förvirrad
Rustnings-ability Berserk Ward (Hypello Potion x8)
Minskar chansen att bli påverkad av Berserk status
Rustnings-ability Berserk Proof (Hypello Potion x32)
Skyddar mot Berserk status
Rustnings-ability Curse Proof (Tetra Elemental x12)
Skyddar mot Curse status
Rustnings-ability SOS Nullblaze (Bomb Core x1)
Nullifierar eld attacker när HP faller under 50%
Rustnings-ability SOS Nullshock (Lightning Marble x1)
Nullifierar elektriska attacker när HP faller under 50%
Rustnings-ability SOS Nulltide (Dragon Scale x1)
Nullifierar vatten attacker när HP faller under 50%
Rustnings-ability SOS Nullfrost (Arctic Wind x1)
Nullifierar is attacker när HP faller under 50%
Rustnings-ability SOS Shell (Lunar Curtain x8)
Minskar skadan från magiska attacker när HP faller under 50%
Rustnings-ability SOS Protect (Light Curtain x8)
Minskar skadan från fysiska attacker när HP faller under 50%
Rustnings-ability SOS Reflect (Star Curtain x8)
Reflekterar magiska attacker när HP faller under 50%
Rustnings-ability SOS Haste (Chocobo Feather x20)
Påskyndar karaktären när HP faller under 50%
Rustnings-ability SOS Regen (Healing Spring x12)
Regenererar HP varje omgång när HP faller under 50%
Rustnings-ability Auto-Shell (Lunar Curtain x80)
Karaktär blir automatisk resistent mot magiska attacker i början av en strid
Rustnings-ability Auto-Protect (Light Curtain x70)
Karaktär blir automatisk resistent mot fysiska attacker i början av en strid
Rustnings-ability Auto-Shell (Lunar Curtain x80)
Karaktär blir automatisk resistent mot magiska attacker i början av en strid
Rustnings-ability Auto-Reflect (Star Curtain x40)
Karaktären sätts automatiskt i Reflected status i början av en strid
Rustnings-ability Auto-Haste (Chocobo Wing x80)
Karaktären snabbas upp automatiskt i början av en strid
Rustnings-ability Auto-Regen (Healing Spring x80)
Karaktären sätts automatiskt i HP regenererande status i början av en strid
Rustnings-ability DEF +3% (Power Sphere x3)
Ökar resistansen mot fysiska attacker med 3%
Rustnings-ability DEF +5% (Stamina Spring x2)
Ökar resitansen mot fysiska attacker med 5%
Rustnings-ability DEF +10% (Special Sphere x1)
Ökar resistansen mot fysiska attacker med 10%
Rustnings-ability DEF +20% (Blessed Gem x4)
Ökar resistansen mot fysiska attacker med 20%
Rustnings-ability MDEF +3% (Mana Sphere x3)
Ökar resistansen mot magiska attacker med 3%
Rustnings-ability MDEF +5% (Mana Spring x2)
Ökar resistansen mot magiska attacker med 5%
Rustnings-ability MDEF +10% (Wht Magic Sphere x1)
Ökar resistansen mot magiska attacker med 10%
Rustnings-ability MDEF +20% (Blessed Gem x4)
Ökar resistansen mot magiska attacker med 20%
Rustnings-ability HP +5% (X-Potion x1)
Ökar Max HP med 5%
Rustnings-ability HP +10% (Soul Spring x3)
Ökar Max HP med 10%
Rustnings-ability HP +20% (Elixir x5)
Ökar Max HP med 20%
Rustnings-ability HP +30% (Stamina Tonic x1)
Ökar Max HP med 30%
Rustnings-ability MP +5% (Ether x1)
Ökar Max MP med 5%
Rustnings-ability MP +10% (Soul Spring x3)
Ökar Max MP med 10%
Rustnings-ability MP +20% (Elixir x5)
Ökar Max MP med 20%
Rustnings-ability MP +30% (Mana Tonic x1)
Ökar Max MP med 30%
Rustnings-ability Auto-Potion (Stamina Tablet x4)
Tillåter att automatiskt använda helande items
Rustnings-ability Auto-Med (Remedy x20)
Tillåter att automatiskt använda status helande items
Rustnings-ability Auto-Phoenix (Mega Phoenix x20)
Återupplivar automatiskt döda allierade
Rustnings-ability Pickpocket (Amulet x30)
Ökar sannolikheten att stjäla sällsynta saker
Rustnings-ability Master Thief (Pendulum x30)
Tillåter att bara stjäla sällsynta saker
Rustnings-ability HP Stroll (Stamina Tablet x2)
Återställer HP när man rör sig
Rustnings-ability MP Stroll (Mana Tablet x3)
Återställer MP när man rör sig
Rustnings-ability No Encounters (Purifying Salt x30)
Tillåter att undvika slumpmässiga strider
Rustnings-ability Break MP Limit (Three Stars x30)
Tillåter MP att passera 999-nivån
Rustnings-ability Break HP Limit (Wings to Discovery x30)
Tillåter HP att passera 9999-nivån
Rustnings-ability Ribbon (Dark Matter x99)
Gör dig Immun mot alla statusförändringar, undantaget Curse.

Hela denna gigantiska lista skapad av TIDUS8622. Kolla mer på Item sidan och Monster Arena sida för att få reda på vart du hittar dessa Items!
Final Fantasy X (återvänd till startsidan)
Hjälpmenyn
Dessa olika abilities kan bara utrustas på antingen dina vapen eller dina rustningar. I tabellen på sidan så står det bokstavskoder för varje ability, använd "nyckeln" här nedan för att få reda på vad de betyder.

Rustnings-ability - Rustning
Vapen-ability - Vapen